• Kalkulator
  • Jak przygotować

FORMAT

mm mm

W polach wysokość i szerokość wpisujemy wymiary projektu po wycięciu (bez spadu).
W przypadku dowolnych kształtów (tj. koła, elipsy, gwiazdy itp.) powinny to być wymiary opisanego na nich prostokąta.
.

Minimalny wymiar pracy: 5 x 5 mm.

Kalkulator po wciśnięciu przycisku "skalkuluj" automatycznie sprawdzi poprawność wymiaru względem wybranego materiału i rodzaju cięcia (tzn. czy praca odpowiada naszym możliwościom technicznym).

Kalkulator wypełniamy od góry do dołu.

Formaty papieru:

Formaty papieru nalepki

KOLORYSTYKA

MATERIAŁ

Szczegóły dotyczące materiałów znajdują się w katalogu materiałów.

NAKŁAD

Personalizacja to możliwość zmian dowolnych elementów graficznych lub tekstowych dla każdej kolejnej odbitki. W przypadku kilku wzorów tego samego rodzaju nakłady sumują się.

WYKOŃCZENIE

- Cięcie po liniach prostych oznacza, że projekt jest prostokątem.
- Ciecie w dowolne kształty dotyczy nalepek o nieregularnych kształtach (np. koło, elipsa, gwiazda,
serce itp.). W przypadku bardzo skomplikowanych kształtów cena może ulec zmianie (tylko za zgodą zamawiającego).

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu materiałów. Kalkulator weryfikuje możliwości laminacji dla wybranego materiału.

Przy wysyłce przez firmę kurierską termin dostawy wydłuża się o 1 dzień.
fb